Samarbejde Om L

Kommunalt samarbejde - formalisering eller kommunikation
Kommunalt samarbejde - formalisering eller kommunikation
Kommunalt samarbejde - formalisering eller kommunikation Af Peter Mulvany tlf 5944 5281/ 4083 8819 Århus, maj 1996. Indsamlingen af affald sker i langt de fleste kommuner af kommunens egen renovationsafdeling eller af en privat virksomhed på en kommunal kontrakt. Der forventes i de kommende år en koncentration på markedet for indsamling af affald, hvorefter de fælleskommunale og lands-dækkende private selskaber vil opleve en kraftig vækst og vil dominere markedet. I Danmark produceres der årlig
3 Distributionsforholds analyse
3 Distributionsforholds analyse
3. Distributionsforholds analyse Profilbeklædning udbydes ikke sædvanligvis i detailhandelen, da den typisk forefindes på bussines to bussines markedet. Derfor analyseres der kun på dette marked. De nuværende distributions kaneler består af fabrikanter, grossister samt detailhandlen. Af fabrikanter er der kun et fåtal som selv udbyder profil beklædning. Væsentligst er der grossister der står for langt den største del af markedet. Kontakten mellem konsument og grossist er oftest på sælger initia