Prin Adaus De

Poluarea solului
Poluarea solului
Poluarea solului Solul poate fi poluat : -direct prin deversari de de_euri pe terenuri urbane sau rurale, sau din îngr_minte _i pesticide aruncate pe terenurile agricole ; -indirect, prin depunerea agencilor poluanti ejectaci inicial în atmosfer, apa ploilor contaminate cu agenti poluanci “splaci” din atmosfera contaminat, transportul agencilor poluanci de ctre vânt de pe un loc pe altul, infiltrarea prin sol a apelor contaminate. În ceea ce prive_te poluarea prin intermediul agencilor pol