Av Bjursj N

Sammanfattning
Sammanfattning
Sammanfattning Den 6 september åkte halva klass NV2H till Bjursjön och andra halvan till Mollön. Vi fick i uppdrag att ta reda på om Bjursjön är näringsfattig eller näringsrik. Med hjälp av floror, lärare och olika mätinstrument skulle vi komma fram till ett svar. Med gott samarbete och med hjälp av de kunskaper vi redan kunde sedan lektionerna så har vi utfört olika experiment för att kunna backa upp våra resultat. Dagen erbjöd klart solsken. Djurliv och växtliv både på land och i vattnet under