Search Results for kult 363 ros

Turinys
Turinys
Turinys 1. ?mon?s misija 4 2. ?mon?s tikslai 4 3. ?mon?s situacijos analiz? 4 3.1. Prek?s, kainos, paskirstymo, r?mimo analiz? 5 3.1 pav. AB "Anyk??i? Vynas" preki? savikainos strukt?ra 6 Alkoholini? g?rim? pardavimas Lietuvoje, t?kst.Lt 9 3.2. AB "Anyk??i? Vynas" vartotoj? analiz? 9 Alkoholini? kokteili? tikslin?s rinkos parinkimas 11 3.3. Marketingo aplinkos analiz? 11 3.4. Perspektyv? tyrimas 16 4. AB "Anyk??i? Vynas" marketingo tikslai 17 5. AB "Anyk??i? Vynas" marketingo strategija 18 "Vart