ZAGREBAČKA ŠKOLA EKONOMIJE I MANAGEMENTA


ZAGREBANTITRUSTOVSKA POLITIKA

INDIVIDUALNI ESEJ IZ KOLEGIJA MIKROEKONOMIJA


MENTOR: STUDENT:ZAGREB, 2004-05-17


SADRŽAJ
UVOD .................................................................................................................... 3


ANTITRUSTOVSKA POLITIKA .........................................................................3


ZAKONODAVNI STATUTI .............................................................................4-5


SHERMANOV ZAKON ..................................................................................... 5


CLAYTONOV ZAKON ....................................................................................5-6


OSNOVNA PITANJA U ANTITRUSTU: UPRAVLJANJE,


STRUKTURA I SPAJANJA ..............................................................................6-8


ANTITRUSTOVSKI ZAKONI I EFIKASNOST .................................................8


ZAKLJUČAK .........................................................................................................9


LITERATURA .....................................................................................................10

-UVOD-

Jedan od najvažnijih i najstarijih oblika državnog nadzora nad poslovanjem, koji reguliranjem pokušava tržišta primaknuti bliže savršenokonkurentnom idealu je antitrustovska politika.


Mnoge su države usvojile antitrustovske statute i imaju aktivne antitrustovske programe, no SAD je bila prva koja je postavila nacionalno zakonodavstvo nad monopolima. Iako se Engleski zakon bavio pitanjima antitrustovske politike još prije nego li je Shermanov zakon donesen 1890. godine, SAD je ipak bila i još uvijek je vodeća država što se tiče antitrustovske politike.


-ANTITRUSTOVSKA POLITIKA-

Prije svega, najprije treba objasniti sam pojam "antitrustovska politika".


Antitrustovska politika, antitrustovsko zakonodavstvo, u leksikonima ćemo naići i na Shermanov zakon, eng. Antitrust legislation ili Antitrust law, je politika koja zabranjuje monopolizaciju, ograničenja razmjene i tajno sporazumijevanje među poduzećima da povećaju cijene ili spriječe konkurenciju.


Mnogo godina ona je bila glavno oružje države za povećanje efikasnosti na tržištima.


Dva su načina na koja antitrustovska politika napada antikonkurentne razuzdanosti:


Zabranom određenih vrsta poslovnog upravljanja


(npr. Fiksiranje cijena, što ograničava konkurentne snage)


Ograničavanjem nekih tržišnih struktura


-ZAKONODAVNI STATUTI-

Nekoliko ključnih zakonodavnih statuta i stoljetne odluke sudaca predstavljaju okvire za antitrustovsku politiku.


Već više od stoljeća antitrustovski zakoni SAD-a predstavljaju stup obrane konkurentnosti, koja obilježava ekonomiju slobodnog tržišta..


Shermanov antitrustovski zakon (1890.)


§1. Svaki ugovor o spajanju u oblik trusta ili neki drugi oblik, ili o zavjeri, o ograničavanju razmjene ili trgovine između nekoliko država ili s inozemnim državama, proglašava se nezakonitim.


§2. Svaka osoba koja će monopolizirati, ili pokušati monopolizirati, ili spajati, ili kovati zavjeru s bilo kojom drugom osobom ili osobama, monopolizirati bilo koji dio razmjene ili trgovine između nekoliko država ili s inozamnim državama, smatrat će se krivom za težak zločin...


Claytonov antitrustovski zakon (1914.)


§2. Bit će protuzakoniti...diskriminirati u cijeni između različitih kupaca roba jednake vrste i kvalitete...gdje učinak takve diskriminacije može biti bitan za smanjivanje konkurencije ili za smjer da stvori monopol u bilo kojem smjeru trgovine...pod uvjetom, da ništa ovdje sadržano neće spriječiti razlike koje nastaju samo zbog odobrenja za razlike u trošku...


§3. Bi će protuzakonito za bilo koju osobu...iznajmiti ili prodati, ili ugovoriti...uz uvjet, sporazum ili nagodbu da unajmitelj ili kupac od toga neće izvlačiti korist ili trgovati...robama konkurenta...gdje učinak...može bitno smanjiti konkurenciju ili težiti da stvori monopol u bilo kojem smjeru trgovine.


§7. Nijedna (korporacije)...neće steći...cjelinu ili bilo koji drugi dio...druge (korporacije)...kad...učinak takovog stjecanja može bitno smanjiti konkurenciju, ili težiti da stvori monopol.


Zakon savezne komisije za trgovinu (1914.)


§5. Nedolične metode konkurencije...i nedolične ili varave radnje, ili praksa...proglašavaju se nezakonitim .


TABLICA 1-1. Antitrustovske zakoni


Shermanov zakon, Claytonov zakon i zakoni savezne komisije za trgovinu položili su temelj za američki antitrustovski zakon.


-SHERMANOV ZAKON-

Shermanov zakon donesen je 1890. godine u SAD-u na prijedlog senatora Shermana u svrhu suzbijanja sporazuma koji ograničavaju slobodnu konkurenciju. Radi uspješnije provedbe zakona utemeljena je 1914. godine Federalna trgovinska komisija (FTC) kojoj je stavljeno u zadatak da ispituje slučajeve nelojalne utakmice i ograničenje trgovine. Godine 1938. FTC je ovlaštena da izopći lažno i varavo oglašavanje. Zbog sve većeg izvoza i njegove posebne uloge u američkojn privredi, donesen je nakon I. Svjetskog rata Webb-Pomernov zakon (Webb-Pomerene act), koji donekle korigira odredbe Shermanovog zakona i dopušta američkim poduzećima formiranje izvoznih kartela uz uvjet da se registriraju.


-CLAYTONOV ZAKON-

Donesen je da bi razjasnio i osnažio Shermanov zakon. Isključio je diskriminaciju cijena i izvan zakona stavio ekskluzivne poslove. Također je isključio povezano direktorovanje (prema kojem bi pojedinci mogli biti direktori više od jednog poduzeća u istoj industriji) i spajanje nastalo stjecanjem općih dionica konkurenta. Ta praksa je protuzakonita samo kad utječe na smanjenje konkurencije. Claytonov zakon naglašava kako sprječavanje tako i kažnjavanje.


-OSNOVNA PITANJA U ANTITRUSTU: UPRAVLJANJE,


STRUKTURA I SPAJANJA-

PROTUZAKONITO UPRAVLJANJE


Najznačajnija grupa protuzakonitog upravljanja su sporazumi između konkurentnih poduzeća da se fiksiraju cijene, ograniči količina prizvodnje ili podijeli tržište. Takve akcije imaju za učinak rastuće cijene i opadajuće količine proizvodnje.


Antitrustovski zakoni također ograničavaju druge oblike ponašanja:


Održavanje cijena na malo


(proizvođači prodavateljima na malo ne dopuštaju da prodaju proizvod ispod navedene cijene)


Grabežljivo određivanje cijena


(poduzeće prodaje svoja dobra niže od troškova proizvodnje kako bi istisnuo manje suparnike)


Vezani ugovori ili utanačenja


(poduzeće će prodati proizvod A jedino ako kupac