VENDETTA

Svenska vapenindustri står just till att leverera ett nyutvecklat robotsystem till den italienska flottans nya fregatter. Den svenska regeringen fruktar dock att en av vapensystemen skall vidareexporteras till ett tredje land och vägrar att leverera fler än tre system. Mitt under pågående förhandlingar mellan parterna kidnappas de Svenska representanterna. Tillsammans med sin kollega Joar Lundwall får Carl Hamilton i uppdrag av Svenska staten att resa till Sicilien. Förhandlingarna med den grymme mafiosen Don Tommaso misslyckas och Hamilton och Lunwall gör sig redo för att åka hem. Strax innan avresan blir Lindwall skjuten av mafiosens yngre bror. Hamilton återvänder hem och får order om att åtegå till sin planerade semester.

Hamilton kan dock inte glömma vad som hände sin vän, utan bestämmer sig för att resa tillbaka till Sicilien och hämnas på sin väns död. Det är här som boken börjar på allvar. När Hamilton tillsynes har fångat in Don Tommaso i ett nät faller allt när det visar sig att de har kidnappat hans dotter. Han får snabbt lägga om planerna och ge sig ut på havet för att söka upp en båt för att om möjligt placera en sprängladdning på den container som innehåller en stor mängd kokain. Denna kokain last är Don Tommas väldigt intresserad av. Så där för använder Hamilton lasten som ett lockbete. Hamilton lyckas med pengarnas hjälp få loss de Svenska medlarna och sin dotter men blir själv hotad till livet av mafiosen. Han ska just till att bli skjuten när han frågar mafiosen om han har kollat så att allt är som det ska med "lasten". Han säger samtidigt att om han inte ser till att han kommer levande där ifrån så kommer hela lasten att sprängas i luften. Mafiosen fattar vinkeln och släpper därför Hamilton. Men kriget är inte slut för det. Nej Hamilton vill ju som alla "good gays" inte att mafiosen ska komma undan med knarket och bestämmer sig där för att göra slut på Don Tommaso. Och så slutar även den här boken lyckligt när de får åka på sin planerade båt semester i Stockholms skärgård.

Gjord av ; Daniel Hugosson

--------------------------------------------------------------