3. Distributionsforholds analyse
Profilbeklædning udbydes ikke sædvanligvis i detailhandelen, da den typisk forefindes på bussines to bussines markedet. Derfor analyseres der kun på dette marked.
De nuværende distributions kaneler består af fabrikanter, grossister samt detailhandlen. Af fabrikanter er der kun et fåtal som selv udbyder profil beklædning.
Væsentligst er der grossister der står for langt den største del af markedet. Kontakten mellem konsument og grossist er oftest på sælger initiativ, hvor imod detailhandlen kun kommer ind i billedet på køber initiativet vedr. profil beklædning forudsat det ikke drejer sig om standardvarer.
Kontakten til købscentrene, for både producenterne og grossisternes vedkommende, foregår ved både upersonlig massekommunikation dels ved personlig individuel kommunikation.

Producenterne som i dag oftest er placeret i lav lønsområder distribuerer produkter til profilbeklæding gennem grossisterne. Grossisterne er den position, at man ikke både kan levere billige produkter og samtidig levere hurtigt. Derfor tilrettes en standardvaren ved logo e.lign. eller også får disse fremstillet en mindre serie hos en leverandør. Dog er der i sidstnævnte tilfælde længere ventetid.

Kanalernes evne til at udføre markedsføringsopgaverne ud fra et valgt serviceniveau:
Producenterne er kan yde en mindre servicegrad, typisk afstemt efter individuelle muligheder.
Grossisterne fokuser på markedsføringsopgaven , men serviceniveauet vurdres at være høj
Detailhandlen har slet ikke interesser i retning af, at servicere med profil beklædning.

4. Konkurrenceafgrænsning
Der ses kun på direkte konkurrenter dvs. grossisster, producenter, hvor detailhandelen ikke vurderes som nogen særlig stor konkurrent, og medtages derfor ikke. Der samarbejdes ikke mellem nogen af nedenstående virksomheder.Brancheglidning forekommer kun i meget ringe grad.

Ansatte Omsætning Bruttoavance
J.P. Bacher Erhvervsbeklædning Grossist 10-19 16.866 kkr.
O.K.J. Erhvervsbeklædning Fabrikant 20 13.311 kkr.
K.Vestegård Frandsen Fabrikant 27 12.865 kkr.
Carl Backs Grossist 16 7.131 kkr.
Hysna Erhvervsbeklædning Grossist 12 22.384 kkr.

Der er dog mindre virksomheder på markedet men de vurdres ikke at have nogen særlig indflydelse.

Fabrikanter Grossister
Kapacitet/volumen mæssig styrke/svaghed Svaghed da optimum er stordrift Styrke da indkøbs volumen afstemmes
af situationen.
Handlingsparametre Styrke ved produktet, fleksibiliten, og leveringsevnen Eneste styrke er pris som handlings-parameter
Placering i konsumenternes,
leverandørens og
distributionskanalens bevisthed Konsumenterne genkender mærket. Konsumenterne forbinder ikke produkt med grossisten.

Deles konkurrenterne igen op på grossister og fabrikanter vedr. deres evne til at reagere på markedsaktiviteter, da vil grossisterne være mest villige til at:
-følge prisudviklingen
-optimere promotion mm.

Opvendt vil fabrikanterne være dem der bedst evner at:
-ændre produktet mm.
-tilpasse distributionskanel